Campdevànol.

-Edificis fortificats a Campdevànol: Castell de Grats, fer recerca. Puig i coll de la Batalla, fer recerca. Búnquers, Centre de Resistència nº 84, subsector 14, en estudi. -Fotografia: