Garrigues

-Síntesis històrica de les Garrigues: -Fotografia: