Fulleda.

-Edificis fortificats a Fulleda: Castell de Fulleda, ruïnes sobre un turó on hi ha el dipòsit d’aigua de la vila, resta un talús, de sis metres, en estudi. -Fotografia: