L'Albí.

-Edificis fortificats a l'Albí: Les Guàrdies, fer recerca. Castell d’Albí, ruïnes visibles a la vila, gòtic, en estudi. -Fotografia: