Bellmunt d'Urgell.

-Edificis fortificats a Bellmunt d'Urgell: Torre Tolosa, al sud del terme, fer recerca. Castell de Bellmunt, desaparegut? fer recerca. -Fotografia: