Castelló de Farfanya.

-Edificis fortificats a Castelló de Farfanya: Castell de Farfanya o de Castelló, a un turó sobre la vila, d'origen àrab, ruïnes visibles, en estudi. Molí de la Torre, fer recerca. La Torre, fer recerca. Granja de Torredà, del monestir de Poblet, veure si hi havia elements de defensa. -Fotografia: