Cubells.

-Edificis fortificats a Cubells: La Torre de Fluvià, fer recerca. Lo camí de la Torre, fer recerca. Les Torres, fer recerca, Castell de Cubells, a la part més alta de la vila, on és l’església. Desaparegut? fer recerca. Torre Peirela, desapareguda? fer recerca. Torre i necròpoli de les Taütetes, en estudi. -Fotografia: