Ivars de Noguera.

-Edificis fortificats a Ivars de Noguera: Castell d’Ivars: desaparegut? fer recerca. Castell de Boix, al veïnat de Boix, desaparegut? fer recerca. -Fotografia: