Monargens.

-Edificis fortificats a Monargens: Castell de Monàrgens, situat al tossal “el castellet”, a la part més alta de Monàrgens, hi ha la cisterna i rests diversos, en estudi. -Fotografia: