Os de Balaguer.

-Edificis fortificats a Os de Balaguer: Castell de Gerb, a un turó sobre veïnat de Gerb, hi ha pocs restes, en estudi. Torre del Canyo, fer recerca. Castell d’Os, d'origen àrab, avui és un gran casal gòtic, en estudi. Castell i vila de Montessor, en estudi. Torre de Cèrvoles, en estudi Castell de Tragó, en estudi. Castell de Blancafort, a Blancafort, poble desaparegut sota el pantà de Canelles, quan queda descobert hom pot veure les restes del castell, fer recerca. Vila fortificada del Vilot d’Alberola, en estudi. Castell de Canelles, està sota les aigües del pantà de Canelles. Castell de Solaverd, al veïnat de Solaverd, desaparegut? fer recerca. Torre del Metge, fer recerca. Guardialta, fer recerca. Monestir de les Avellanes, veure si hi ha elements de defensa. Restes antics Alberola Vella, fer recerca. Torre de la Guàrdia, fer recerca. Restes antics a Los Picons, fer recerca. -Fotografia: