Abella de la Conca.

-Edificis fortificats a Abella de la Conca: Castell d’Abella, en estudi, a un turó sobre la vila. Castell de Carreu, desaparegut? fer recerca. Castell de la Rua: desaparegut? fer recerca. Castell de Baixols, desaparegut? fer recerca. Castell d’Abisella, desaparegut? fer recerca. Castell de Rocaespassa: probablement era el castell de Carreu, fer recerca. La Torre d’Eroles, en estudi. Los Castellans, al límit amb l'Alt Urgell, en estudi. -Fotografia.