Guàrdia de Noguera.

-Edificis fortificats a Guàrdia de Noguera: Torre Ginebrell, al veïnat Vilasolat de Mur, pot ser un castell, restes visibles, en estudi. Castell de Mur, restaurat i visitable, en estudi. Castell de la Guàrdia, restes sobre la roca a del turó, en estudi. Guàrdia de Tremp, fer recerca. Torre de Baró, fer recerca. Bosc de Guàrdia, fer recerca. Casa forta de Miravet de Mur:, ruïnes visibles, en estudi. Castell de Meüll, al veïnat de Meüll, restaurat, casa forta, en estudi. -Fotografies: