El Palau d'Anglesola.

-Edificis fortificats a El Palau d'Anglesola: Castell o casa forta de Palau d'Anglesola: A la part alta, prop de l’església, trobem el carrer del castell i cases gotico-renaixentistes. Una dels segles XV-XVI en ruïnes, possible palau i abans castell gòtic. No es veuen restes fortificació. Fotografia:

Llistat de Castells i fortificacions

2021-05-05 02:01

El Palau d’Anglesola.

-El Palau d’Anglesola: han desaparegut tots els element...