Golmés.

- Edificis fortificats a Golmés: Castell de Golmés. on avui és l'església, en estudi. Fotografies: