Estaràs.

-Edificis fortificats a Estaràs: Castell d’Estaràs, gran casal renaixentista fortificat, en estudi. Castell de Vergós Guerrejat, al veïnat Vergós, en estudi. La Torre, fer recerca. Castell de Gàver, al veïnat de Gàver, ruïnes visibles, en estudi. Castell de Mejanell, en bon estat, en estudi. Castell Alta-Riba, al veïnat Alta Riba ruïnes visibles, en estudi. Castell de Malacara, en estudi. Castell de Ferran, desaparegut? fer recerca. Castell de Vasel, desaparegut? fer recerca. Torre de Ferragut, en estudi. -Fotografia: