Montornés de Segarra.

-Edificis fortificats a Montornés de Segarra: Castell de Montornés, ruïnes sobre un turó, en estudi. Vila fortificada del Mas de Bondia, en estudi. -Fotografia: