Almatret.

-Edificis fortificats a Almatret: Mas de la Torre, fer recerca. Castell d’Almenar, ruïnes sobre el poble, antiga torre musulmana (Al-Marrara), esmentada pel Cid, refet l'any 1874 i afectat el 1938 per la Guerra Civil, en estudi. Necròpoli de la torre de Santa Maria, a Almenar, antic assentament fortificat andalusí (Almenara la Vella) destruït pels almoràvits, al pla de Sot, Sud-est d’Alguaire, en estudi. -Fotografia: