Lleida.

-Edificis fortificats a Lleida: Torre de la Guardiola, al sud del terme, fer recerca. Torrefalguera, al sud est del terme, fer recerca. Torre Ribera, fer recerca. Castell àrab/Fortalesa de la Seu, La Suda, en estudi. Iltirda, poblat ibèric fortificat, a un turó al costat del Segre (Sicoris), després ciutat romana d’Ilerda, resta element de fortificació? fer recerca. Muralles medievals a la vila, en estudi. Les Torres de Sanui, a l'oest del terme, fer recerca. Castell de Raïmat, a l'oest del terme. Castell de Sucs, al veïnat de lo Vilot de Sucs, en estudi. Castell de Gardeny, turó a la vila, davant la Seu, restaurat i visitable, en estudi. Torre de Rufea, en estudi. Vilatge de Vinatera, en estudi. Església i monestir de sant Ruf, era fortificat? fer recerca. Casal de la Paeria, era fortificat? fer recerca. Vilatge de Moradilla, torre de telegrafia òptica, sobre un tossal, núm.23, militar, Barcelona-Lleida. Torre de telegrafia òptica núm. 24, militar, Barcelona-Lleida, era a la vila, fer recerca. -Fotografia: