Soses.

-Edificis fortificats a Soses: Castell de Soses, d'origen àrab, desaparegut? fer recerca. Poblat ibèric de Gebut o Genó, fortificat? fer recerca. Castell de Gebut, en estudi. -Fotografia: