Els Omells de Na Gaià.

-Edificis fortificats a Els Omells de Na Gaià: Castell dels Omells, desaparegut? fer recerca. -Fotografia: