Tàrrega 1.

-Edificis fortificats a Tàrrega 1: Castell i vila del Mor, en estudi. Palau dels Marquesos de la Floresta, en estudi. Muralles vila, en estudi. Castell de Tàrrega, ruïnes a la vila, en estudi. Castell de la Figuerosa, en estudi. Castell d’Altet, desaparegut? fer recerca. Castell de Talladell, en estudi. Castell de Llenguaixuta, en estudi. -Fotografia: