Vallbona de les Monges.

-Edificis fortificats a Vallbona de les Monges: Monestir de Santa Maria de Vallbona, en estudi. La Masó, fer recerca. Castell de Rocallaura, en estudi. Castell de Montblanquet, desaparegut? fer recerca. Castell del Tallat, on era el santuari del Tallat, fer recerca. Castell de Montesquiu:, al turó de Montesquiu, sud-est de vallbona, en estudi. Fortificacions republicanes, restaurades per l'Ajuntament, en estudi. -Fotografia: