Vilagrassa.

-Edificis fortificats a Vilagrassa: Vila fortificada de Vilagrassa, en estudi. Castell de Montalbà, desaparegut? fer recerca. Torre de Telegrafia Òptica núm. 17, militar, Barcelona-Lleida, fer recerca. -Fotografia: