Es Bordes.

-Edificis fortificats a Es Bordes: Castell Lleó, del 1283, convertit després en fortalesa, va ser destruït després del setge del segle XVIII., en estudi. -Fotografia: