Cabra del Camp.

-Edificis fortificats a Cabra del Camp: Els Castells Tallats, fer recerca. Castell de Cabra del Camp, en estudi. -Fotografia: