El Milà.

-Edificis fortificats a El Milà: Castell del Milà, gran casal fortificat a la vila, en estudi. -Fotografia: