Valls.

-Edificis fortificats a Valls: Grup dels Castells, fer recerca. Castell de l’Arquebisbe, a la vila, desaparegut? era a la plaça El Pati, fer recerca. El Vilar, poblat ibèric, fortificat? fer recerca. Vila fortificada de Valls, en estudi. Castell de Valls, en estudi. Castell d’Espinavessa, en estudi. Fortalesa de Picamoixons o de Rocabruna, en estudi. -Fotografia: