Reus.

-Edificis fortificats a Reus: Mas de les Torres, fer recerca. Mas de la Guàrdia, fer recerca. Castell de Cambrer o de Reus, a la vila, desaparegut? fer recerca. Vila fortificada de Reus, en estudi. Castell de Burgar, en estudi. Casa forta de Calbó, en estudi. -Fotografia: