Alfara de Carles.

-Edificis fortificats a Alfara de Carles: Castell de Carles, en estudi. Restes al mas Roca, en estudi. Fotografia: