Santa Oliva.

-Edificis fortificar a Santa Oliva: Castell de Santa Oliva, en estudi. Torre d’Albornar, en estudi. -Fotografia: