La galera.

-Edificis fortificats a la Galera: Torre de la Galera, a la vila, avui a l'església, en estudi. -Fotografia: