Cabassers.

-edificis fortificats a Cabassers: Coll de la Torre, al límit amb el terme de la Torre de l’Espanyol (Ribera Ebre), fer recerca. Castell de Cabassers, en estudi. -Fotografia: