Marçà.

-Edificis fortificats a Marçà: Castell de Marçà, en estudi. -Fotografia: