Ascó.

-Edificis fortificats a Ascó: Castell d’Ascó, a un turó sobre la vila, ruïnes visibles, pedres grans amb coixinet, romanes? en estudi. Torre d’Ascó, d'origen àrab i castell medieval, reutilitzada pels carlins, era de telegrafia òptica? fer recerca i estudi. -Fotografia: