Conca de Barberà

-Síntesis històrica de la Conca de Barberà: -Fotografia: la Sala de Comalat.