Barberà de la Conca.

-Edificis fortificats a Barberà de la Conca: Castell de Barberà, en estudi. Torre d’Ambigats, en estudi. Castell d’Ollers, desaparegut? fer recerca. -Fotografia: