El Catllar.

-Edificis fortificats a El Catllar: Castell de Catllar, gran castell en ruïnes, excavat, en estudi. Molí del Catllar, veure si és fortificat. -Fotografia: