Tarragona.

-Edificis fortificats a Tarragona: Ciutat Ibera i romana, en estudi. Castell de Tamarit, en estudi. Castell del Patriarca o de l’Arquebisbe, en estudi. Castell del Paborde o del Prepòsit, en estudi. Castell del bisbe de Vic, en estudi. Castell del Rei, en estudi. Castell del Mariscard, en estudi. Castell i vila dels Montgons, en estudi. Torre d’en Segur, en estudi. Castell de Ferran, en estudi. Torre de telegrafia optica núm.52, civil, Barcelona-València. Búnquers republicans, a Tarragona i a Tamarit, fer recerca. -Fotografia: