Vila-seca i Salou.

-Edificis fortificats a Vila-seca i Salou: Els castellets, fer recerca. Castell de Salou, en estudi. Torre del Telègraf, fer recerca. Torre vella de Salou, gran, en estudi. Cap de Salou, torre? fer recerca. Torre de Virgili, al límit amb el terme de Tarragona, en estudi. Castell de Vila-seca, casal a la vila, actualment imitació dels segles XVIII-XIX, en estudi. Muralles de Vila-seca, torres, en estudi. Torre d’en Dolça, gran, en estudi. Torres del mas Ramon, dues torres de masia, en ruïnes, en estudi. Torre del mas Carboners, gran, a les afores de la vila, en estudi. Castell de la Pineda, al costat de la capella, gran, en bon estat, a la vila, en estudi. Castell de Barenys, en estudi. Torre de telegrafia òptica núm. 51, civil, Barcelona-València. Búnquers republicans, fer recerca. -Fotografia: